Kalp Anevrizmaları

Kalp anevrizması aslen kalp dokusunun (miyokard) genişlemesi olmakla birlikte çoklukla aort adı verilen ana damarın hemen başlangıç kısmındaki genişlemelerde toplumda kalp anevrizması olarak bilindiğinden iki ana başlık olarak ele alınabilir.

Miyokard Anevrizması

Kalbin karıncık kısmında geçirilmiş ağır bir miyokard enfarktüsü sonrasında o bölgenin kasılamayacak şekilde iyileşmesi ile ortaya çıkan genişleme ya da balonlaşmadır. Nerede ise tamamı koroner arter hastalığı ile birliktedir.

Belirtileri ve Tanı

Birçok hastanın öyküsünde yakın ya da ileri bir tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü öyküsü vardır. Beraberinde bazı hastalarda kalp yetmezliği bulguları gözlenebilmekle birlikte herhangi bir bulgu vermeyip hastanın koroner anjiyografisi sırasında da tanı konabilir. Tanıda ayrıca ekokardiyografi de önemli yer tutar.

Tedavi

Tedavisi cerrahidir. Kasılmayan genişlemiş ve balonlaşmış olan bölge açılarak kasılabilen bölge sınırından bir yama ile küçültülerek kapatılır. Genellikle birlikte koroner bypass operasyonu da gerekir.

Kalp Anevrizmaları

Miyokard anevrizması onarımı

Çıkan Aort Anevrizması

Kalbin hemen çıkışında yer alan aorta daki genişleme ya da balonlaşmadır. Çoklukla aradaki aort kapağı da hastadır.

Belirtileri ve Tanı

Aorta daki genişleme aşırı büyümedikçe ya da yırtılmadıkça genellikle belirti vermez. Belirti ve yakınmalar çoklukla aort kapağındaki darlık ve/veya yetmezliğe bağlıdır.

Ekokardiyografi ve tomografi tanıda önemlidir.

Tedavi

Tedavisi cerrahidir, ancak anevrizmanın genişliği ve beraberindeki kapak hastalığının durumu yapılacak girişimin zamanlamasını belirler. Anevrizma, hastanın kendi kapağı korunarak yada bir suni kapak da içeren bir suni damar ile değiştirilir.

Kalp Anevrizmaları