Kapak Hastalıkları

Kalp kapakları ile ilgili ameliyatlar kapağın tamiri veya kapağın değiştirilmesi şeklinde ikiye ayrılabilir.

Kapak Onarımı (Plasti)

Kapak Onarımı (Plasti): Kalp kapağındaki rahatsızlık çok ilerlememiş hastalarda kapağın onarım şansı daha fazladır. Hem kapak darlıklarında hem de yetmezliklerde plasti uygulanabilir. Genellikle Mitral ve Triküspid kapağı onarımları Aort kapağına oranla daha kolay ve başarılı olmaktadır. Triküspid kapağa yapılacak girişimlerde öncelik büyük oranda onarımına yönelik olmaktadır. Mitral kapak girişimlerinde de onarım genellikle önceliklidir. Bu konuda deneyimi olan cerrahlar ilk olarak onarımı tercih etmekle birlikte her kapağın onarılamayabileceğini de unutmamak gerekir. Onarım genellikle bir destek halkası kullanımı ile tamamlanır.

Kapak Değişimi

Kapak Değişimi: Bazı durumlarda ise kapağın yeni bir protez kapakla değiştirilmesi en uygun seçenektir. Kullanılan iki tür kapak vardır: Biyolojik kapak ve mekanik kapak. Biyolojik kapakların en büyük avantajı, ömür boyu kan sulandırıcı ilaç (Warfarin) kullanılması gerektirmeyişleridir. Buna karşılık ortalama ömürleri 7-15 sene arasında sınırlıdır. Mekanik kapaklar ise çok uzun ömürlüdürler. Ancak metal ve karbondan yapılmış olduklarından dolayı, üzerlerinde pıhtı oluşmasını engelleyebilmek için hayat boyu kan sulandırıcı ilaç kullanması zorunluluğu vardır. Uygun olan kapağı seçmeden önce hastanın yaşı, kapağın mevcut durumu, kan sulandırıcı ilaç kullanıp kullanamayacağı, çocuk sahibi olmak istemesi gibi birçok etken göz önünde bulundurulmalıdır.