Varis ve Toplardamar Hastalıkları

Varisler

Varis tedavisi; mevcut varislerin tipi, büyüklüğü, yeri, yara oluşturması ya da tromboz gibi komplike olması ve benzeri durumlar için değişiklik gösterebilir. Bunlar tıbbi tedavi, cerrahi çıkartma (striping ve/veya pake eksizyonu), yüzeyel ya da damar içi lazer / radyofrekans gibi yöntemlerdir. Çoğu hastada birden çok tedavi yöntemi gerekebilir ve her hasta için uygun olan tedavi yöntemleri farklılıklar gösterir. Sizin için en uygun tedavi yöntemi hekiminiz tarafından önerilir.

Tıbbi Tedavi

Hastanın tedavisinin elastik varis çorabı ve / veya ağızdan alınabilecek ilaçlar ile planlanmasıdır.

Cerrahi Tedavi

Tedavi planının varisli damarların cerrahi olarak çıkartılmasıdır. “Striping” adı verilen yöntemle varisli damarın tümü çıkartılabileceği gibi “pake eksizyonu” adı verilen yöntemle tek tek varislerin çıkartılmasıdır.

Damar içi lazer / radyofrekans uygulamaları

Yapısı uygun olan hastalarda varisli ana damarın büyük bir kısmına damarı çıkartmadan uygulanabilecek damar içi yakma yöntemleridir. Tek başına yeterli olabileceği gibi cerrahi “pake eksizyonu” yada iğne tedavisi ile kombine edilmesi gerekebilir.

Yüzeysel varislere iğne tedavisi

Yüzeysel küçük varislerin içine kontrollü olarak ilaç uygulanması, böylece damarın sklerozuna (körelmesine) yol açarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Her varise uygulanması uygun değildir.

Yüzeysel kılcal varislere lazer / radyofrekans uygulamaları

Yüzeysel kılcal varislerin tedavisinde başarı ile uygulanan yöntemlerdir. Genellikle kış aylarında yapılması, yoğun güneş ile tam iyileşme tamamlandıktan sonra karşılaşılması önerilir.

Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi

Derin ven trombozu (DVT), bacak ve/veya leğen kemiği içi toplar damarlarda kan akımının yavaşlaması, uzun süreli hareketsizlik, yakın tarihte geçirilmiş doğum veya herhangi bir ameliyat vb. damar içi pıhtılaşmayı arttırıcı faktörlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan tablodur. Bu bölgelerdeki büyük venlerin (toplardamarların) içinde pıhtı oluşmasıdır. Bacağın kan dönüşünün bozulmasına yol açarak şişme, ağrı, renk değişikliği gibi bulgulara yol açar. Pıhtının yerinden koparak serbestçe dolaşıma katılması halinde akciğer embolisine yol açarak hayati tehlike oluşturabilir. Gecikmiş olgularda iyileşme sürecinde damar içindeki küçük kapakçıkların harabiyetine yol açarak “kronik venöz yetmezlik” tablosuna yol açar.

Tedavi

Erken tanı konmuş hastalarda en sık uygulanan tedavi yöntemi lokal ya da genel pıhtı eritici ilaçlar ile mevcut pıhtının eritilmeye çalışılmasıdır. Erken ve kısmen geçikmiş olgularda damarın içine ultrasonik pıhtı eritici kataterlerin yerleştirilmesi ya da cerrahi olarak pıhtının temizlenmesi de söz konusu olabilir. Gecikmiş olgularda yeni pıhtıların oluşmasını engellemeye yönelik pıhtılaşmayı engelleyen ilaçların kullanılmasıdır.

Kronik Venöz Yetmezlik

Toplardamarların içinde bulunan küçük kapakçıkların tromboz ile harabiyeti ya da yapısal olarak fonksiyonunun bozulması ile yerçekimine bağlı olarak kaçak olmasıdır. Yani ayakta durduğumuz dönemde yerçekimi sonucunda tabana doğru kanın geri kaçmasını engelleyen kapakçıkların fonksiyonunun bozulmasıdır. Bunun sonucunda dokularda venöz (kirli) kanın göllenmesi ortaya çıkar. Hastaların ağrıları, ayak bileği civarında lekelenmeler, beslenme bozukluğuna bağlı yaralar olabilir.

Tedavi

Temelde basınçlı varis çorapları ile desteklenerek kan akımının sağlanmasıdır. Bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir. Yaralar oluşmuş ise “yara bandajları” gerekebilir. Bazı hastalar kan akımını arttırıcı elektriksel uyarı veren cihazlardan yararlanabilir.