Kalp Anevrizmaları

Kalp AnevrizmalarıAnevrizma genellikle iki ana başlık olarak ele alınır. Birincisi kalbin karıncık kısmında geçirilmiş ağır bir miyokard enfarktüsü sonrasında o bölgenin kasılamayacak şekilde iyileşmesi ile ortaya çıkan genişleme ya da balonlaşmadır. İkincisi ise aorta veya diğer ana damarlarda ortaya çıkan genişleme ya da balonlaşmadır.