Koroner Arter Hastalığı

Koroner Arter Hastalığı, kalp adalesini besleyen ve koroner arterler olarak adlandırılan atardamarların sıklıkla “Ateroskleroz” adını verdiğimiz damar sertliği sonucunda daralma veya tıkanması sonucu kalbin kan ihtiyacı ile gelen kan miktarı arasındaki dengesizlikten dolayı ortaya çıkan tablodur.

Daralma sonucunda gelen kan miktarındaki azalmaya bağlı olarak yorgunluk, göğüste gerginlik, baskı hissi, yanma, genellikle sol kola vuran ağrı, çeneye doğru yayılan ağrı, hatta bazen mide ağrısı şeklinde yakınmalar gözlenir. Egzersiz ve stres gibi kalbin kan ihtiyacını arttıran durumlar bu yakınmaları başlatabilir ya da arttırabilir.

Yakınmalar genellikle dinlenildiğinde geçer. Bazı durumlarda sadece nefes darlığı olabileceği gibi hiçbir bulgusu da olmayabilir.

Eğer koroner arter aniden tıkanır ise, kalbin o bölgesine giden kan akımı tamamen kesilir. Bu durumda bir miktar kalp kası kalıcı olarak ölür. Bu durum kalp krizi ya da miyokard enfarktüsü olarak adlandırılır. Enfarktüs sonrası kalp kası genellikle kasılma kabiliyeti olmayan bir doku şeklinde iyileşir. Eğer bu doku küçük ise iyileşme çabuk olur; geniş ise kalbin kanı pompalama kabiliyeti etkilenir ve kalbin çalışma gücü azalır. Azalma ile birlikte Mitral kapak fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir.

Koroner Arter Hastalığı